ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

სტრატეგიული კომუნიკაციების სამსახურის ძირითადი ამოცანებია:

  • ბიუროსა და ბიუროს უფროსის საქმიანობასთან დაკავშირებული ოფიციალური შეტყობინებების, განცხადებების, ასევე სხვა საინფორმაციო მასალების მომზადება;
  • მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან სათანადო კომუნიკაციის უზრუნველყოფა;
  • საზოგადოების ინფორმირება ბიუროს საქმიანობის შესახებ;
  • ოფიციალური ვებგვერდებისა და სოციალური ქსელებისთვის შესაბამისი კონტენტის შექმნა და ადმინისტრირება;
  • პრესის, სატელევიზიო, საერთაშორისო, რეგიონული მედიის მონიტორინგი; მედიის ძირითადი ტენდენციების ანალიზი;
  • საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა და ანალიზი; მედიაში გააქტიურებულ თემებზე რეაგირება;
  • ბიუროს გრძელვადიანი მიზნების მხარდაჭერა;
  • სამსახურის დებულებით, ბიუროს უფროსის დავალებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.