ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსმა რაჟდენ კუპრაშვილმა ანტიკორუფციული ბიუროს დებულება დაამტკიცა

ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსმა რაჟდენ კუპრაშვილმა ანტიკორუფციული ბიუროს დებულება დაამტკიცა.

დებულება „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად დადგენილ ვადაში, „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20, 21-ე პრიმა მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით დამტკიცდა.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ანტიკორუფციული ბიურო, საქართველოს კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების საფუძველზე შეიქმნა, რომელიც თავის საქმიანობას დამოუკიდებლად განახორციელებს და ანგარიშვალდებული იქნება საქართველოს პარლამენტისა და უწყებათაშორისი ანტიკორუფციული საბჭოს წინაშე.