საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

ყურადღება! ეს მნიშვნელოვანია!

ანტიკორუფციული ბიუროს მართვის ქვეშ მოქცეული ვებ-გვერდები

დეტალურად

საქართველოში განხორციელებული წარმატებული ანტიკორუფციული რეფორმა, ეფუძნება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას.

ანტიკორუფციული ბიუროს ერთ-ერთი პროპრიტეტია საერთაშორისო და პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი რეკომენდაციების გათვალისწინება. 

ქვეყნის დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით არსებული მიღწევების შენარჩუნება და მათი გაუმჯობესება.

ბიურო იმუშავებს საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების შესრულებასა და შესაბამისი რეფორმების გატარებაზე. აგრეთვე, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით მიღწეული შედეგების პარტნიორი ქვეყნებისათვის გაზიარების მიმართულებით.