ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

დამოუკიდებელი კომისიის მიერ შერჩეული 2024 წლის განმავლობაში შესამოწმებელი თანამდებობობის პირები

2024 წლის 12 იანვარს გაიმართა, 2024 წლის განმავლობაში შესამოწმებელ თანამდებობის პირთა შერჩევისათვის, სსიპ - ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის 2023 წლის 08 დეკემბრის №72 ბრძანებით შექმნილი, დამოუკიდებელი კომისიის სხდომა.

დამოუკიდებელი კომისიის მიერ, მონიტორინგის მიზნებისათვის, შეირჩა შესამოწმებელი თანამდებობის პირები.

ბრძანება და დამოუკიდებელი კომისიის ოქმი იხილეთ თანდართული სახით.

თანდართული დოკუმენტები