ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

რაჟდენ კუპრაშვილი

ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი

დაბადების თარიღი: 31.03.1983

განათლება:

2023 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა - იურიდიული;
2000-2006 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრთან გათანაბრებული - იურიდიული;
2000 წ. ანდრია რაზმაძის სახელობის ქ. ქუთაისის №41 ფიზიკა - მათემატიკის საჯარო სკოლა.

სამუშაო გამოცდილება:

10.02.2023-დღემდე სსიპ „ანტიკორუფციული ბიურო“, უფროსი;
2019-2023 წწ. სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახური“, დირექტორი;
2017-2019 წწ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე;
2014-2015 წწ. სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“, იურიდიული სამსახურის უფროსი;
2013-2019 წწ. შპს „კუპრაშვილი და ადვოკატები“, დირექტორი;
2013-2019 წწ. შპს „შავი ზღვის საერთაშორისო საარბიტრაჟო პალატა“, დირექტორი;
2012-2014 წწ. შპს „გზამშენი-4“, იურისტი;
2011-2019 წწ. შპს საპროექტო-საკვლევაძიებო ინსტიტუტი „ტრანსპროექტი“, იურიდიული სამსახურის უფროსი;
2011-2012 წწ. შპს „თბილისის სამედიატორო სასამართლო-მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი მეტეხი“, არბიტრი;
2009-2010 წწ. შპს „პრობლემური სესხების მართვის ჯგუფი“, იურისტი;
2009-2010 წწ. კს „გიგა გაბელაია და პარტნიორები“, იურისტი;
2001/2004-2009 წწ. საქართველოს საერთო სასამართლოები, მოსამართლის თანაშემწე/სხდომის მდივანი.

სავალდებულო სამხედრო სამსახური: 2002-2003 წწ.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.

სამართლის სფეროში ნაშრომები:

  • ნოტარიუსის უფლებამოსილების ფარგლები სააღსრულებო ფურცლის გაცემისას;
  • მამკვიდრებლის კრედიტორის უფლებამოვალეობის ფარგლები მემკვიდრის მიმართ;
  • ფიზიკური პირების გადახდისუუნარობის საკანონმდებლო რეგულაციის შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი;
  • ჭარბვალიანობის მიზეზები და მათი აღმოფხვრის გზა;
  • Analysis of models of legal regulation of insolvency of natural persons;
  • დისერტაცია თემაზე „ფიზიკური პირის გადახდისუუნარობის პრობლემები (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი)“.