საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

ყურადღება! ეს მნიშვნელოვანია!

ანტიკორუფციული ბიუროს მართვის ქვეშ მოქცეული ვებ-გვერდები

დეტალურად

2022 წლის 30 ნოემბერს, „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებების შესაბამისად ანტიკორუფციული ბიუროს უფლებამოსილებებში გაერთიანდა:

  • თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის მიღების, მისი შევსებისა და ჩაბარების კონტროლის, მისი შენახვის, მონიტორინგისა და საჯაროობის უზრუნველყოფა;
  • მამხილებლის დაცვისა და ამ სფეროსთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება;
  • მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების (პოლიტიკური პარტიის), საარჩევნო სუბიექტისა და განცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე პირის ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგი და ამ სფეროსთან დაკავშირებული სხვა სათანადო ღონისძიებების განხორციელება.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, 2023 წლის 01 სექტემბრიდან, ანტიკორუფციული ბიუროს მართვის ქვეშ ექცევა საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ადმინისტრირებული და სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული შემდეგი ვებ-გვერდები:

  • Declaration.gov.ge
  • Mkhileba.gov.ge
  • Monitoring.sao.ge
  • Fms.sao.ge

შესაბამისად, 2023 წლის 01 სექტემბრიდან ხსენებულ ვებ-გვერდებზე წვდომა და შესაბამისი სერვისის მიღება, შესაძლებელი იქნება ანტიკორუფციული ბიუროს ოფიციალური ვებ-გვერდის საშუალებით:

  • Acb.gov.ge

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით მითითებულ ტელეფონის ნომერზე: +995 575 778 166; 032 2 19 28 28.